مدل: میز کامپیوتر اورانوس ساجیران مدل OR-01
توضیحات: میز کامپیوتر اورانوس از جنس نئوپان ملامینه
میزهای کامپیوتر